Poszukuję archiwalnych zdjęć Okęcia !

Zima w Mieście

Od dnia 19 do 30 stycznia 2015 r. zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w programie ,,Zima w mieście 2015“organizowanym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. W feryjnych placówkach edukacyjnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00, dzieciom i młodzieży szkolnej zapewniamy opiekę, wyżywienie oraz bogatą ofertę programową - zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne, edukacyjne, kulturalne oraz świetlicowe. Program akcji jest bardzo urozmaicony i dostosowany do wieku oraz zainteresowań uczestników.

Wykaz feryjnych placówkach edukacyjnych dostępny jest w załączniku. Rodzic/opiekun podczas zapisu dziecka do feryjnej placówki edukacyjnej wypełnia Kartę Uczestnika i składa ją w terminie określonym przez placówkę realizującą program „Zima w mieście 2015” (informacja o terminach widnieje na stronach internetowych placówek). Uczestnicy programu „Zima w mieście” odpłatnie korzystają z posiłków. Opłata za posiłek wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły np.: II śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek. Opłatę za posiłki należy wnieść bezpośrednio w punkcie dziennego pobytu lub na konto placówki realizującej program „Zima w mieście 2015”.W przypadku dokonania opłaty przelewem na konto feryjnej placówki edukacyjnej do której będzie uczęszczać dziecko – w tytule przelewu należy wpisać „imię i nazwisko dziecka, okres za jaki jest wnoszona opłata (np. od 19.01 - 30.01.2015 r.) z dopiskiem „Zima w Mieście 2015". Dowód potwierdzenia wpłaty należy dostarczyć do feryjnej placówki edukacyjnej.
Uwaga!

O zwolnienie z opłat za posiłki mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/2015 korzystają z bezpłatnych obiadów na mocy decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej lub decyzji dyrektora szkoły. Podstawę do zwolnienia z opłaty za posiłki stanowić będą zaświadczenia o korzystaniu z bezpłatnych posiłków w bieżącym roku szkolnym, wystawione przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub przez dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza. Zaświadczenie to rodzic, uczeń powinien przedstawić w feryjnej placówce edukacyjnej, w którym prowadzone będzie żywienie. Regulamin uczestnictwa w akcji, wzór karty uczestnictwa i wzór zaświadczenia znajdują się na stronach internetowych placówek lub bezpośrednio w placówkach.

Więcej informacji na stronie Urzędu Dzielnicy warszawa-Włochy