Poszukuję archiwalnych zdjęć Okęcia !

Walka w sądzie o hektary między lotniskiem i nową trasą

Agencja Mienia Wojskowego czeka na wyrok Sądu Najwyższego, który ostatecznie zadecyduje o tym, czy będzie mogła wystawić na sprzedaż 16-hektarową działkę przy lotnisku Okęcie.
Chodzi o 16 hektarów przy ul. Żwirki i Wigury 2b, między ogródkami działkowymi a zjazdem z oddanego niedawno odcinka trasy NS.

 

To bardzo atrakcyjny grunt. Dzięki trasie jest stamtąd wygodny dojazd do południowej obwodnicy Warszawy, zaś dobre skomunikowanie z centrum zapewnia uruchomiona w ubiegłym roku linia kolejowa na Okęcie. W pobliżu jest lotnisko, wokół którego Państwowe Porty Lotnicze chcą budować dzielnicę biurową - docelowo aż 170 tys. m kw. biur (przygotowania są we wstępnej fazie). Swój kompleks biurowy rozbudowuje w tym rejonie firma GTC, dziesięciohektarowy grunt z koncepcją zagospodarowania też na centrum biurowe wystawiły na sprzedaż linie lotnicze LOT.

Agencja już raz przymierzała się do zagospodarowania tego terenu. W 2004 r. Bogdan O., ówczesny dyrektor Zespołu Inicjatyw Gospodarczych AMW, założył spółkę z firmą Ghelamco. Do spółki o nazwie Airport Village agencja wniosła 16 hektarów, wycenianych wówczas na 38 mln zł, a deweloper - zaledwie nieco ponad 400 tys. zł. 99 proc. udziałów miała AMW. Ale grunt stał się już własnością spółki, a nie agencji.

Bardzo krytycznie ten pomysł na zagospodarowanie działki oceniła Naczelna Izba Kontroli. Badając interesy AMW, wytknęła, że nie sporządzono nawet wniosku ani opinii co do celowości zaangażowania majątku skarbu państwa w ten projekt inwestycyjny. Agencja w sierpniu 2006 r. zawiadomiła warszawską prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przy zakładaniu spółki. Postępowanie umorzono.

Tymczasem powiązana z Ghelamco spółka BTC poszła do sądu, żądając, by AMW odsprzedała jej swoje 99 proc. udziałów w spółce. Agencja zobowiązała się do tego w umowie z 2004 r. To dałoby deweloperowi pełną kontrolę nad 16-hektarowym gruntem. W 2011 r. sąd pierwszej instancji odrzucił żądania dewelopera. Wyrok w grudniu 2012 r. podtrzymał sąd apelacyjny.

- Po zwycięstwie Agencji w drugiej instancji firma BTC wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Monitorujemy dalszy rozwój tej sprawy. Spółka Airport Village nadal istnieje i zarządza nieruchomością - mówi Małgorzata Golińska, rzeczniczka prasowa Agencji Mienia Wojskowego.

źródło: gazeta.pl