Close

Historia Okęcia

„OKĘCIE – to folwark w powiecie warszawskim, gmina Pruszków, parafia Służewo, sześć wiorst od stolicy, 81 mieszkańców, piękne gospodarstwo, wzorowa obora” – wspomina źródło pisemne z 1886 roku.

Dzisiaj Okęcie wszystkim kojarzy się z lotniskiem, lecz jego historia rozpoczęła się o wiele wcześniej. W średniowieczu była to wieś parafii Służew. Zamieszkiwała ją szlachta herbu Wierzbowa i Prus. W XVI wieku własność Okęckich obejmująca 2 łany kmiecie. W XVII wieku Petrykowskiego, a w XVIII w. generała Byszewskiego, który ponadto posiadał sąsiednie Załuski, Opacz i część Rakowa. Przez dzisiejsze Okęcie przebiegała tzw. Szosa radomska, która w czasie najazdów szwedzkich uległa zniszczeniu. Do odbudowy jej przystąpiono po 1720 r.

W 1789 roku Okęcie liczyło 26 gospodarstw. W XIX wieku tutaj powstał wielki majątek ziemski obejmujący Okęcie, Raków i Marcinkówkę. Właścicielami tego majątku była rodzina Łabędzkich. Zabudowania jego folwarku mieściły się przy obecnej ulicy 17 stycznia. Dla tej rodziny w 1856r. zbudowano pałacyk według projektu Bolesława Orłowskiego. Administracyjnie w tym okresie tereny te należały do gminy Pruszków. Również wówczas tamże wybudowano Szosę krakowską. i forty obronne.

Duże zmiany zaszły na terenie Okęcia po 1918 roku, kiedy to Okęcie uwzględniono w planie przestrzennym miasta Warszawy. Tereny te wówczas podlegały gminie Skorosze. Do Okęcia w 1923 roku doprowadzono tor i uruchomiono linię tramwajową. W 1929 r. powstała tam Wytwórnia Silników PZL i Warsztaty Remontowe Samolotów Cywilnych. W latach 1933-1934 dokonano przeniesienia lotniska z Pola Mokotowskiego na Okęcie. Zbudowano doń dojazd od Śródmieścia dzisiejsze – Al. Żwirki i Wigury.

Od tej pory tereny te stały się ośrodkiem przemysłu związanego z lotnictwem, gdzie pracowało przed wojną ponad 7500 osób. Istniały tutaj także tereny rolnicze, które były źródłem dostarczającym żywność dla miasta.

Z dniem 1 kwietnia 1938 roku Okęcie stało się odrębną jednostką administracyjno-gospodarczą zwaną „Gminą Okęcie”. II wojna światowa i działania okupanta dokonały największych spustoszeń na lotnisku, zostały zniszczone pasy startowe, budynek portu i hangary. Uszkodzone były tory tramwajowe.

Po wojnie odbudowano port lotniczy i zakłady remontowe. Nastąpił wtedy rozwój przemysłu i budownictwa mieszkaniowego. W maju 1951 roku nastąpiło włączenie miasta Włochy i gminy Okęcie do miasta Warszawy. Stały się one częścią składową Dzielnicy Warszawa – Ochota, która została wówczas wyodrębniona jako samodzielna jednostka administracyjno-gospodarcza.

W 1994 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego miasta, Okęcie stało się częścią składową gminy Warszawa-Włochy. Zmiany zarówno przynależności administracyjnej jak i włączenie Okęcia do miasta Warszawy miały znaczny wpływ na rozwój gospodarczy i szkolnictwa na tym terenie, spowodowany wzrostem liczby mieszkańców.

Rozporządzenie o utworzeniu gminy wiejskiej Okęcie w powiecie i województwie warszawskim w roku 1939. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19390270180&type=2